Üyelik Sözleşmesi

Kobilerim.Com websitesine (SİTE) girmekle aşağıda belirtilen hükümlere uymakla yükümlü olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz.

Kobilerim.Com yönetimi, SİTEye bağlanmanız ve hizmetlerini kullanmanız için size SİTE içerisinde üye olma ve kendi firmanızı kaydedebilme amacına yönelik ÜYEnin kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre" temin etmenize olanak verir.

Kobilerim.Com sistem itibari ile kurumsal bilgilerin yayınlandığı bir sitedir. Ancak Kobilerim.Com ÜYEnin üyelik bilgileri, özellikle e-posta adresini halka açık ortamda yayınlamayacağını tasdik eder.

ÜYElerin Kobilerim.Com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem ÜYE girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

1. ÜYEnin Yükümlülükleri

1.1. ÜYE Kobilerim.Com da bulunan servislerin ve yazılımların hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, aksi takdirde doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda ve anlaşmazlıklarda KOCAELİ Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu taahhüt ve kabul eder.

1.2. Kobilerim.Com ile ÜYE yapacağı tüm yazışma ve irtibatlarını ÜYE'nin profilinde bildirdiği e-posta adresi üzerinden yapar. Bu e-posta adresinin doğruluğu ve güvenliği tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır. Farklı iletişim türleri hiçbir suretle kabul edilmez.

1.3 Kobilerim.Com, SİTEyi oluşturan yazılımların kötüye kullanımından doğacak herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ve/veya hasar, zarar oluştuğunda sorumlu değildir. Sorumluluk, ÜYEye aittir.

1.4 Kobilerim.Com ÜYE bilgilerinin tamamında ve/veya bir parçasında bulunan hata, yanlış yazım, imla hatası ve bilgilerin doğruluğu konusundaki sorumluluğu tamamen ÜYEye bırakır. Tescilli marka ihlali, telif hakkı başkasına ait marka amblemleri ve logoları, aynı şekilde metin ve dökümanların izinsiz olarak siteye kopyalanması ve bunların ÜYE sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Kobilerim.com taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf ÜYEdir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı ÜYE kabul eder. Bu gibi durumlarda Kobilerim.com anlaşmayı fesih etme hakkını, ÜYEye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

1.5 İşbu sözleşme ile ÜYE; tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, hukuka kurallarına uygun olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar, yazılar ve yorumlar göndermemeyi; resimler, ürünler, haberler, etkinlikler ve ilanlar sergilememeyi taahhüt eder. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan tamamiyle ÜYE sorumludur.

1.6 Kobilerim.Com yönetiminden izin almadan ÜYE, Kobilerim.Com servislerini ticari ve/veya reklam amacıyla kullanamaz. Aksi hallerde Kobilerim.Com, ÜYE kaydının tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar.

2. SİTEnin Yükümlülükleri

2.1 Kobilerim.Com yönetimi, herhangi bir zamanda sitenin içeriğini değiştirmeyi, siteyi tamamen nakletmeyi, yada erişiminizi kısıtlamayı ÜYE ile yapılan işbu kullanım lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

2.2 Kobilerim.Com yönetimi, ÜYEyi şifresini ve üyelik bilgilerini 3. şahıslarla paylaşmamasını önemle ikaz eder. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan ÜYE sorumludur.

2.3 Kobilerim.Com işbu sözleşme ile siteyi haber vermeksizin durdurma, kapatma, askıya alma, geçici süre görüntülenmesini engelleme haklarını gizli tutar.

2.4 Kobilerim.Com yönetimi, ÜYE bilgilerinin yedeklenmesi ve korunması görevini üstlenir. Buna rağmen, servis sağlayıcıdan kaynaklanan bir veri kaybından sorumlu değildir.

2.5 Kobilerim.Com yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu marifet

Kobilerim.Com un kaynakları ile sınırlıdır.

2.6 Kobilerim.Com Madde 1.5 de bulunan öğeleri içeren her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde ÜYE mesajlarını silme, ÜYEyi servislerden menetme ve ÜYEliğini tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar.

3. SİTEnin İşleyişi

3.1 Kobilerim.Com ÜYE bilgilerini, aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

 • Resmi makamlardan ÜYEye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda
 • ÜYEnin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda
 • ÜYEliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda

  3.2 Kobilerim.Com bir işveren değildir; sitede yer alan iş ilanlarında muhatap kabul edilmez.

  3.3 Kobilerim.Com ile ÜYE arasında sözleşmenin uygulanmamasından veya uygulamada oluşacak aksaklıklardan doğacak tüm uyuşmazlıklarda KOCAELİ Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

  4. Uygulanacak Hükümler

  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

  5. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez(Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  6. Yürürlük

  Ziyaretçi kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Sözleşmeyi kabul ediyorum” butonu tıklandığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

  7. Fesih

  Kobilerim.Com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.