Her geçen gün farklı birçok tanımı bulunan "Kobi nedir?" sorusu daha çok sorulmaya başlandı. KOBİ, "Küçük ve orta büyüklükteki işletme" kelimelerinin kısaltmasıdır. Birçok farklı tanımı bulunan bu kelimenin en çok bilinen tanımını KOSGEB yapar: "imalat sanayiinde, hisselerinin %25'inden fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan, 1'den 250'ye kadar işçi çalıştıran" şirketlere denmektedir.


KOBİ kavramında çalışan sayısı, satış miktarı, sermaye miktarı, çalışma alanı, maaş dağılımı, üretim miktarı gibi birçok ölçüt etkendir. En genel ölçüt kavramları ise firma çalışan sayısı ve firmanın cirosudur.


KOBİ denildiğinde sadece kısıtlı bir tanımdan ziyade, bir bütünü ele almak daha doğru olur. Çünkü KOBİ kapsama alanına 3 farklı birim girmektedir. Bunlar; Mikro ölçekli işletmeler, küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmakta.


KOBİ'ler 3 grupta sınıflandırılmıştır;
a) Mikro Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 10 kişiden az çalışan barındıran ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 3 milyon Türk Lira'sını aşmayan işletmeleri kapsamaktadır.
b) Küçük Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 50 kişiden az çalışan barındıran ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lira'sını aşmayan işletmeleri kapsamaktadır.
c) Orta Ölçekli İşletme: Bünyesinde yıllık 250 kişiden az çalışan barındıran ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon Türk Lira'sını aşmayan işletmeleri kapsamaktadır.


Bir firmanın KOBİ statüsünde değerlendirilmesi de bir o kadar farklı avantajları beraberinde getirir, bankaların kredi olanakları ve devlet destekli krediler son zamanlarda KOBİ'lere büyük imkanlar sağlamaktadır. Ekonominin temel taşı olarak da görebileceğimiz KOBİ'ler umarız hak ettikleri yere gelirler.


Anlaşıldığı üzere net bir KOBİ tanımı yapmak mümkün değildir. Farklı kurumların farklı açıklamaları ve tanımları nedeniyle KOBİ'leri tek düze bir sisteme oturtmak imkansızdır. Ama şu bir gerçek ki, Türkiye ve dünya ticaret ağının dinamosunu oluşturan KOBİ'ler ileriki yıllarda daha fazla göz önünde olacaktır.