• 0 Takip ettiklerim
 • 1 Takipçi
 • 3168 Gösterim

Multi İnşaat Emlak

BİZ-MULTİ İNŞAAT – EMLAK VE YATIRIM UZMANLARI OLARAK Emlak ve İnşaat sektöründe uzun yılar avrupa standartlarında faaliyete bulunduk.Emlak alım ve satışlarda, tamirat ve onarımlarda , tadilat ve anahtar teslimi işlerinizde kaliteli,temiz ve zamanında teslim etmeye garanti veriyoruz.

http://www.multiinsaat.com

Hizmet verilen sektörler

haber kaynağı

 • Multi Tanıtım

  albümünü ekledi.
  2008-06-03T20:48:19
 • 2008-06-02T20:35:38
 • A-İbrazı gerekli belgeler 1- Varsa Tapu senedi 2 İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları 3-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 4- Malik ve alıcının vergi kimlik numarasını gösterir belge ( vergi kimlik kartı vb.) 5- İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı 6- Vatandaşlık numaraları 7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-Mali yönü 1- Varsa veraset ve intikal ile vakıf ilişkisi kestirilir. 2- Döner sermaye tahsil edilir 3- Satıcı ve alıcıdan her bir taşınmaz için ayrı %015 ( Binde on beş ) oranında tapu harcı tahsil edilir. BAĞIŞ A-İbrazı gerekli belgeler 1- Varsa tapu senedi 2- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları 3- İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı 4- Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletnamevb.) 5- Vatandaşlık ve vergi kimlik numaraları(belge) 6- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-İşlemin mali yönü 1- Taşınmazın varsa veraset intikal ve vakıf ilişkisi kestirilir. 2- Döner sermaye tahsil edilir. 3-Bağışı kabul edenden beyan bedeli üzerinden %054 (binde elli dört) tapu harcı tahsil edilir. İPOTEK A-İbrazı gerekli belgeler 1- Varsa tapu senedi 2- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları 3- İlgililerin 6x4 ebadın da yeteri kadar vesikalık fotoğrafı 4-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 5- İpotek alacaklısının vergi kimlik numarasını gösterir belge ( vergi kimlik kartı vb.) 6- Vatandaşlık numaraları 7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-Mali yönü 1- İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden %3.6 ( binde üç . altı ) tapu harcı tahsil edilir. 2- İpotek bedeli üzerinden %07.5 (binde yedi buçuk) damga vergisi tahsil edilir. 3- Döner sermaye tahsil edilir. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ A-İbrazı gerekli belgeler I-Sözleşme Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenecekse a- Varsa tapu senedi b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları c- İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı d- Bakım borçlusunun temsili halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) e - Vatandaşlık numaraları f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası II- Sözleşme Noter veya Sulh Hakimliğinde düzenlenmişse a)-Sözleşmenin aslı veya tastikli sureti b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları c- İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı d-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) e - Vatandaşlık numaraları f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası Mali Yön a- Devreden ve devir alandan ayrı ayrı %015 (binde on beş ) oranında tapu harcı tahsil edilir. b- Döner sermaye tahsil edilir. TAKSİM ( PAYLAŞMA ) A-İbrazı gerekli belgeler 1-Sözleşme Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenecek (rıza-i taksim) a- Varsa tapu senedi b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları c- İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı d-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) e - Vatandaşlık numaraları f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 2- Sözleşme noterde düzenlenmiş ( Miras taksimi ) a- Sözleşmenin aslı veya onaylı sureti b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları c- İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı d-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) e - Vatandaşlık numaraları f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-Mali yönü 1-Taşınmazın varsa veraset intikal ile vakıf ilişiği kestirilir 2- a) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile, imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 9 b) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 3,6 3- Döner sermaye vergisi tahsil edilir. KAT İRTİFAKİ TESİSİ A-İbrazı Gerekli Belgeler 1- Dilekçe 2- Genel inşaat projesi ve vaziyet planı 3- Yönetim planı 4- Liste 5- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları 6- İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı 7-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 8- Vatandaşlık numaraları B-İşlem mali yönü 1- Döner sermaye bedeli tahsil edilir. 2- Kat irtifakının tesisi vergi ve harca tabi değildir. KAT MÜLKİYETİ A-İbrazı Gerekli Belgeler 1-Dilekçe 2-Genel inşaat projesi ve vaziyet planı 3-Yapı kullanma izin belgesi (iskan raporu) 4-Liste 5-Yönetim planı 6-Binaya ait fotoğraf (13x18) ebadında 7-İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları 8-İlgililerin 6x4 ebadın da yeteri kadar vesikalık fotoğrafı 9-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 10-Vatandaşlık numaraları 11- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-Kat İrtifakı Kurulmuş Yerlerin Kat Mülkiyetine Çevrilmesinde 1- Yapı kullanma izin belgesi (İskan Raporu) 2- Binaya ait Fotoğraf (13x18) ebadında 3- Daha önce verilmemişse yönetim planı C-Mali Yönü 1- Döner sermaye bedeli tahsil edilir. 2- Kat mülkiyeti kurulması vergi ve harca tabi değildir. AYIRMA ( İFRAZ ) A-İbrazı Gerekli Belgeler 1- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları. 2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idari kurulu kararı 3- Kadastro müdürlüğünce düzenlenen tescil bildirimi (krokili beyanname) 4- İlgililerin 6x4 ebadın da yeteri kadar vesikalık fotoğrafı 5-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 6- Vergi ve vatandaşlık numaraları 7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-MALİ YÖNÜ 1- İşlem için %09 (Binde dokuz) oranında tapu harcı tahsil edilir 2- Döner sermaye tahsil edilir. BİRLEŞTİRME A-İbrazı Gerekli Belgeler 1-İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları. 2-Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idari kurulu kararı 3-Kadastro müdürlüğünce düzenlenen tescil bildirimi (krokili beyanname) 4-İlgililerin 6x4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı (son 6 ay içinde çekilmiş) 5-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 6-Vergi ve vatandaşlık numaraları 7 - Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-MALİ YÖNÜ 1- İşlem için %09 (Binde dokuz) oranında tapu harcı tahsil edilir 2- Döner sermaye tahsil edilir. CİNS DEĞİŞİKLİĞİ A-İbrazı Gerekli Belgeler 1- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları. 2-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 3- İlgililerin 6x4 ebadında vesikalık fotoğrafı 4- Malikin vergi kimlik numarasını gösterir belge (vergi kimlik kartı),vatandaşlık numarası 5- Kadastro müdürlüğünce düzenlenen tescil bildirimi (krokili beyanname) 6- Yapısız iken yapılı hale getirmede (bina olarak tashih) iskan raporu (yapı kullanma izin belgesi) 7 - Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-MALİ YÖNÜ 1- Yeniden inşa edilen binalarda binde 15(vergi dairesince alınmaktadır) 2- 1 ocak 1983 tarihinden önce inşa edilen yapılar için %015.5 (Binde on beş buçuk) Tapu harcı , sosyal meskenler için %07.50 ( binde yedi. elli ) tapu harcı ilgili maliye kuruluşunca tahsil edilmektedir. 3- Diğer cins tashihlerinde %005 (on bin de beş ) tapu harcı tahsil edilir. 4- Cins tashihi süresi içinde yapılmaması halinde cins tashihi harcı %50 fazlası ile tahsil edilmektedir. Not: Yeni bina inşaatlarında , bakanlıklar arası yapılan protokol gereğince , belediyelerin iskan raporu vermeden önce taşınmazda cinsi tashihinin yapılması gerekmektedir. MİRAS İNTİKALİ A-İbrazı Gerekli Belgeler 1 Varsa tapu senedi 2- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları 3- Mirasçılık belgesi 4-Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 5- İlgililerin yeteri kadar 6x4 ebadında vesikalık fotoğrafı 6- Vergi ve vatandaşlık numaraları 7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B-MALİ YÖNÜ 1- İntikal talep edenlerden %09 (binde dokuz) tapu harcı tahsil edilir. 2- Döner sermaye bedeli vergisi tahsil edilir. Not: iştirak halinde miras intikali mirasçılardan sadece birisinin , müşterek mülkiyet halinde intikal ise mirasçıların tümünün talebi ile yapılabilmektedir. Tapu değeriyle satış değerinin farkı Gayrimenkulün , alım satımı sırasında ,tapu işlemlerine esas gösterilen değer ile gerçek satış bedeli farklı olabir. Bu durumda satıcı , isterse tapu işlemleri sırasında gayrimenkulün gerçek satış değerin de tapu senedine ayrıca yazılmasını isteyebilir. Tapu yetkilisi de bu talebe uymak ve tapu senedine gerekli notu yazmak zorundadır.( Bkz. Maliye bakanlığı gelirler genel Müdürlüğü' nün , Osman Arıoğlu' nun Genel müdür vekili olduğu dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu 24 Şubat 1999 tarih ve 63/6373-557 Sayılı yazı ) Bu durum özellikle tapu harcına esas değerin , gerçek satış bedelinin üzerinde olduğu ve satışında ‘ 'dört yıl içinde ‘ ' yapıldığı hallerde çok önemlidir. Satıcı, gelir vergisi ödememek ya da vergi incelemesinde gayrimenkul satış kazancını niçin beyan etmediği sorusu ile karşılaşmamak için , gerçek satış bedelini tapu senedine ayrıca yazdırmalıdır.
  2008-06-02T16:07:50
Multi İnşaat Emlak henüz bir ürün eklememiş.

 Multi Tanıtım

Multi İnşaat Emlak


  Multi İnşaat Emlak için henüz yorum yapılmadı.
Yukarı
Bildirim