Ek - 4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Kullanıcı'lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "KOBİLERİM"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

“Satıcı”lar, ürün veya hizmetlerinden KOBİLERİM tarafından uygun görülenlerin;

Sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

EK-4 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları

kobilerim.com Hizmetler Kuralları

1. Üyelik

1.1. Kurumsal üye ‘kobilerim.com Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.)

KOBİLERİM.com Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.

1.2. Kurumsal üye KOBİLERİM’in her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirleyeceği üyelik bedelini, 30 günde bir KOBİLERİM’e bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.

1.3. Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Profilim’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.

1.4. Bireysel kobilerim.com üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.

2. KOBİLERİM.com Hizmetler İşleyişi

2.1. Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, KOBİLERİM tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi KOBİLERİM’in herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

2.2. Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir. KOBİLERİM, yalnızca ürün ve hizmet türünün, talebinin ve Bireysel üyeler ile Kurumsal üyeler arasındaki irtibatın sağlanmasını taahhüt etmektedir.

2.3. Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde KOBİLERİM.com üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir.

2.4. Kurumsal üye, puanları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; puanlar ile ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte puanları KOBİLERİM’e şikayet edebilir.

2.5. Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları ile Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri arasında farklılık veya çelişki olması halinde; Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları uygulanacaktır.

3. Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları

3.1. Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1. Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, üyelik iptal talebini KOBİLERİM’e yazılı olarak iletebilir.

3.1.2. Üyeliğin süreli olması halinde, Kurumsal üye, üyeliğin sonlanmasına 15 gün kala üyelik iptal talebini KOBİLERİM’e yazılı olarak iletebilir. Kurumsal üye, sürenin geçirilmesi veya üyelik iptal talebinde bulunulmaması halinde üyeliğinin aynı koşullar altında kendiliğinden yenileneceğini ve KOBİLERİM’den herhangi bir iade, ödeme veya iptal talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.3. 3.1.1. ve 3.1.2. maddeler, deneme süresinin sonlanması ve “Kurumsal Üye”nin “KOBİLERİM” üyeliğini devam ettirmesi halinde kendiliğinden yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”, “KOBİLERİM”in bu hususta sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul, taahhüt ve beyan eder.

3.2. Kurumsal Üyeliğin Kobilerim tarafından İptal Edilmesi Halleri

3.2.1. Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin Kobilerim Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği Kobilerim’in belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

Bildirim